missing page?

תשמעו, זאת חתיכת פאשלה אבל אני נאלץ להודות שהדף שחיפשתם אינו נמצא. יכול להיות שחיפשתם משהו ישן שהורדתי ויכול להיות שיש איזשהי בעיה שמונעת ממכם לגשת לדף הזה. בכל אופן אני מקווה שזה לא מבאס לכם את היום ושעדיין תרצו להתבונן ולבחון את שאר קטגוריות הצילום באתר. אני מה זה לא אוהב להיות טיפוס שמאכזב, מקווה שתבינו שיש דברים שהם מעבר לשליטתי. בכל אופן שיהיה לכם דף 404 שמח!

תשמעו, זאת חתיכת פאשלה אבל אני נאלץ להודות שהדף שחיפשתם אינו נמצא. יכול להיות שחיפשתם משהו ישן שהורדתי ויכול להיות שיש איזשהי בעיה שמונעת ממכם לגשת לדף הזה. בכל אופן אני מקווה שזה לא מבאס לכם את היום ושעדיין תרצו להתבונן ולבחון את שאר קטגוריות הצילום באתר. אני מה זה לא אוהב להיות טיפוס שמאכזב, מקווה שתבינו שיש דברים שהם מעבר לשליטתי. בכל אופן שיהיה לכם דף 404 שמח!

לא זה לא בעיית קליטה, למה כולכם מרימים את הטלפון באוויר?

לא זה לא בעיית קליטה, למה כולכם מרימים את הטלפון באוויר?