NIR ROITMAN
צילום מסעדת בר.jpg

קטגוריות צילום נוספות

מגוון קטגוריות נוספות בצילום

 קטגוריות צילום נוספות שלא מהוות חלק מרכזי בעיסוק שלי. אך בכל מקרה רציתי לתת להם במה ולא להעלים אותם. אולי בעתיד אמצא לנכון לפתח אותם יותר.